ATX工业母板
/ PRODUCTS
EAMB-1521
EAMB-1521
EAMB-1521
EAMB-1521
产品型号:

EAMB-1521

产品规格:

尺寸:305*244MM

产品特性:

采用B75芯片平台,支持1155针2代3代CPU,5个PCI,2个PCIE,6个COM,双网,11个USB,支持看门狗

应用范围:

主要应用于多串口领域,工业自动化,POS终端、金融娱乐、交通监控、网络安全等行业。

产品介绍
/ PRODUCTS

EAMB-1521

EAMB-1521

EAMB-1521

EAMB-1521

EAMB-1521

EAMB-1521

EAMB-1521

EAMB-1521EAMB-1521


热销商品
/ PRODUCTS
EP-3399
EP-3399
NLS-NQ1600
NLS-NQ1600
EMMB-1519
EMMB-1519
EITX-7509
EITX-7509