ATX工业母板
/ PRODUCTS
EMMB-1591
EMMB-1591
EMMB-1591
EMMB-1591
EMMB-1591
EMMB-1591
EMMB-1591
产品型号:

EMMB-1591

产品规格:

尺寸: 244mm*244mm

产品特性:

板载H310芯片组,支持酷睿8代/9代i3/i5/i7/i9处理器, 内存最大支持到32GB,HDMI+VGA+DP,2个千兆网口,1个PCIEX16槽,1个PCIEX4,2个PCI扩展槽,4个SATA3.0,6个COM

应用范围:

应用于视频解码、数据处理、图像处理、视觉检测、工业自动化、游戏机、机械设计、动画设计等行业

产品介绍
/ PRODUCTS

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591

EMMB-1591


热销商品
/ PRODUCTS
EDM-Q02B
EDM-Q02B
EDM-Q01B
EDM-Q01B
EM-8320
EM-8320
EHS-M43A&B EtherCAT总线控制器
EHS-M43A&B EtherCAT总线控制器